Over Westvliet Sportkampen

De Westvliet Sportkampen zijn een samenwerkingsverband van Westvliet Fitness- & Racketclub met VV Wilhemus. Het doel van de Westvliet Sportkampen is om kinderen binnen relatief korte tijd kennis te laten maken met een zo divers mogelijk aanbod van sporten.

Daarnaast moet het voor de deelnemers vooral mogelijk zijn om zichzelf te kunnen zijn in een voor hun veilige omgeving. Dit maken we waar door clinics aan te bieden die onder leiding staan van gediplomeerde en erkende trainers en coaches. Waar nodig huren we ook professionals in die specifieke kennis van een unieke sport of vaardigheid hebben. Deelnemers worden tijdens de dagen begeleid door vaste groepsbegeleiders. Dit biedt voor kinderen duidelijkheid en herkenbaarheid.

De groepsbegeleiders en de kinderen leren elkaar op de eerste dag van het sportkamp kennen tijdens de kennismakingsspellen. Verder zorgen de groepsbegeleiders er voor dat de kinderen naar de verschillende ruimtes worden gebracht, lunchen ze samen met de kinderen en bieden ze waar nodig een helpende hand. Bij de groepsbegeleiders moeten de kinderen zich ook iedere dag aan- en afmelden, zodat we zeker weten dat iedereen veilig is aangekomen en wordt opgehaald.

Waar staan we voor?

De Westvliet Sportkampen zet de deelnemers aan om tijdens de kampdagen actief met sport bezig te zijn. Kinderen tussen de vijf en vijftien jaar krijgen zo op unieke wijze de kans om zich aan de hand van gediplomeerde trainers te oriënteren en te bekwamen in veel verschillende sporten. Naast het sportieve aspect van het Sportkamp leggen we ook de nadruk op samenwerken en sociale omgang. Deelnemers worden tijdens en tussen de clinics door aangespoord tot het nemen van initiatief en zelfzorgzaamheid. Hierbij zorgen de groepsbegeleiders voor ondersteuning en een juiste mix tussen inspanning en ontspanning.

Binnen de Westvliet Sportkampen werken we uiteraard ook met omgangsregels. Deze gelden zowel voor de deelnemers als voor de groepsbegeleiders. Door een consequente handhaving van deze regels kan ieder kind het naar zijn of haar zin hebben, zich veilig voelen en zich volledig richten op het sportplezier. Bij een Sportkamp past het namelijk om vrienden maken door elkaar met respect te behandelen.

Spelregels Westvliet Sportkamp

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen elkaar niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand doet zielig
  • We hebben respect voor onszelf en anderen